Consiliul de administrație

Kosarom – povestea noastră de succes…, o afacere care a crescut treptat dar sigur, într-un climat de afaceri nu intotdeauna prietenos, o afacere care s-a clădit cu multă muncă, măiestrie şi profesionalism de care au dat dovadă două generaţii de manageri. Azi, sub directa şi constanta supervizare a acţionarilor săi şi printr-o dinamică dezvoltare a resurselor umane, Kosarom desfăşoară o activitate extrem de complexă, fiind în permanenţă într-o continuă perfecţionare şi orientare către client. Pe primul plan în scara noastră valorică a stat întotdeauna şi stă si acum clientul nostru, căruia dorim sa îi oferim produse de cea mai bună calitate şi din cele mai diversificate, îmbinate de prospeţime şi promptitudine. Acest fapt atrage după sine obligaţii de care suntem perfect conştienţi, obligaţii pe care suntem hotărâţi să le respectăm în continuare, obligaţii prin care trebuie să facem totul pentru a fi cei mai buni.

 • null

  Neculai Apostol - Fondatorul Grupului de Firme Kosarom, Dir. Dezvoltare şi Strategie

  S-a născut pe data de 15 iulie 1951, in jud. Iaşi. În anul 1990 – a absolvit Facultatea de Zootehnie din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, devenind astfel inginer zootehnist. În perioada anilor 1995 – 2002 a participat la mai multe cursuri de specializare şi perfecţionare atât în ţară cât şi în străinătate şi la unele Târguri Internaţionale pe probleme de industrie alimentară şi zootehnie. De-a lungul timpului a fost implicat într-o serie de activităţi ştiinţifice, participând la sesiuni şi comunicări ştiinţifice, ori publicări de articole de specialitate din domeniul zootehniei şi industriei alimentare. Este autorul unui “ Program de dezvoltare a agriculturii, ca pilon central al dezvoltării rurale durabile” sustinut la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. Este fondatorul Grupului de Firme Kosarom, incepand cu privatizarea unităţii prin “Programul Pilot de Privatizare” (MEBO) in 1990, fiind implicat la retehnologizarea societăţii cu cele mai performante utilaje şi echipamente din U.E. şi U.S.A şi continuând treptat Între anii 1997 – 2001 ca presedinte CA , privatizează şi retehnologizează S.C. Suinprod S.A. Roman, acţiune ce a reprezentat o reuşită totală, atât la nivel naţional cât şi European. Ulterior a achiziţionat o unitate de crestere a păsărilor – astăzi Avi-Top, care printr-un program de retehnologizare cu echipamente şi utilaje moderne, poate rivaliza cu cele mai bune unităţi de creştere a pasărilor din lume. Tot acest cerc a fost încheiat cu Agricola S.A , unitate ce înregistrează rezultate notabile la producţia vegetală.

 • null

  Lucian Apostol - Preşedinte Grup de Firme Kosarom

  La data de 06.04.1978 se naşte primul fiu al familiei Apostol. Urmeaza studii de specialitate în cadrul Universităţii de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Iaşi. În 2003 devine inginer diplomat in zootehnie ca mai apoi să susţină lucrarea de doctorat în cadrul aceleasi Universitati. Activează în sectorul zootehnie – atât în industrializarea cărnii cât şi în creşterea păsărilor şi abatorizarea cărnii de pasăre. Ca preşedinte a Grupului de Firme Kosarom, coordonează activităţi de management în fiecare companie din grup, fiind astfel implicat, atât în strategiile de dezvoltare cât mai ales în elaborarea tuturor programelor prin care companiile işi propun realizarea obiectivelor. Din anul 2002 şi până în prezent a dobândit diverse competenţe şi aptitudini tehnice, dovedindu-se a fi un bun specialist în nutriţie şi genetică aviară. Printre cursurile suplimentare pe care le-a urmat de-a lungul timpului: Curs de nutriţie aviară ASA SHARM EL – SHEIKH, Curs de genetică porcină Billund – Danemarca sau Cursul de nutriţie aviară E.A.U. Dubai.

 • null

  Teodor Apostol - Director General Mandatar

  Pe data de 20.03.1980 se naşte mezinul familiei Apostol. A absolvit Facultatea de Zootehnie din cadrul Universitătii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Iaşi, devenind inginer diplomat în zootehnie. Ulterior a finalizat cursurile Master în “Management Agricol” şi “Siguranţa Producţiei Alimentare” iar în 2010 a obţinut titlul de Doctor în Zootehnie.

  Între ani 2009 – 2010 a absolvit programul de perfecţionare în domeniul relaţiilor internaţionale din cadrul Institutului Diplomatic Roman al Ministerului Afacerilor Externe.

  Între 2002 – 2007 a fost Director General al companiei Kosarom implementând planul de afaceri, iar din 2007 deţine şi funcţia de administrator executiv.

  În ultimii ani a coordonat activitati de producţie şi activităţile comerciale ale companiei, elaborand planuri de dezvoltare teritorială, a implementat de fiecare dată cu success planul de afaceri al companiei, stabilind obiective specifice pentru fiecare departament din cadrul companiei.

 • null

  Haldan Vasile - membru Consiliul de Administraţie

  S-a născut pe data de 02.01.1950 în jud. Iaşi. A studiat Liceul Agricol “Ion Ionescu de la Brad”, fiind astfel specializat ca technician veterinar. A urmat cursurile de management ale Facultăţii de Management “Spiru Haret” – Braşov, precum şi alte cursuri de specializare şi perfecţionare în domeniu. A absolvit Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, din Bucureşti, fiind astfel licenţiat în marketing. Toate aceste cunoştinţe sunt întregite prin absolvirea modulului pedagogic, formând un tot unitar, ce a putut fi aplicat şi valorificat în echipa Kosarom. De-a lungul timpului, şi-a dezvoltat abilităţile şi a acumulat experienţă atât în zootehnie, în industria laptelui dar mai ales în industria cărnii şi a preparatelor din carne. În toţi cei 30 de ani de experienţă Kosarom, a coordonat activităţi în compartimente precum: recepţie animale, sacrificare, comercial, vânzări, iar din anul 2000 devine membru în Consiliul de Administraţie al firmei şi consilier economic al Suinprod Roman din cadrul Grupului de Firme Kosarom.