REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“URZEALA GRĂTARELOR

 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL “URZEALA GRĂTARELOR” este :

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Paşcani, Str. Abator, nr.65, jud. Iaşi, înmatriculată la ORCT Iaşi sub nr. J22/264/1991, CIF RO 1997087, reprezentată prin Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing, denumită în continuare Organizator.

Promoţia se va desfăşura conform prezentului regulament a cărei respectare este obligatorie pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de menţiuni să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a modificărilor pe site-ul  www.kosarom.ro 

 

SECŢIUNEA 2. DENUMIRE ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania promoţională organizată de S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. va purta denumirea oficială de “URZEALA GRĂTARELORşi se desfăşoară în toate magazinele proprii unde se comercializează produsele Kosarom.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania “URZEALA GRĂTARELORva fi lansată la data de 31 Martie 2023 şi se va încheia la data 1 Mai 2023 in limita stocului disponibil, cu respectarea datelor prevăzute în Regulamentul Oficial.

După încetarea campaniei promoţionale, produsele participante îşi pierd calitatea de a participa la campanie iar Organizatorul nu va mai avea nici o obligaţie legală în acest sens, sau se va finaliza mai repede de aceasta perioada, in limita stocului disponibil.

 

SECŢIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

La campania promoţională “URZEALA GRĂTARELOR” participă produsul Mititei refrigerați și congelați din brandul  “Kosarom’’ care pot fi gătiți la grătar.

 

SECŢIUNEA 5. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

La campania promoţională “URZEALA GRĂTARELORpot participa  persoanele fizice având reşedinţa în România, care achiziţionează produsele participante la campanie, în condiţiile prezentului regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului sau a magazinelor partenere Kosarom.

Participarea la această campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală a prevederilor prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 6. PACHET PROMOTIONAL

În cadrul campaniei promoţionale “URZEALA GRĂTARELOR“vor fi oferite spre comercializare 1728 pachete promotionale, constând în: Mititei refrigerati sau congelati 800g + 1 bere Neumarkt 0.5l pretul pachetului fiind 23.50 lei.

Toate aceste pachete promotionale sunt sustinute de Kosarom S.A. in colaborare cu  Heineken Romania.

 

SECŢIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

În perioada 31/03/2023 – 01/05/2023, se derulează campania de promovare “URZEALA GRĂTARELOR”, în magazinele proprii  Kosarom, clientii pot achizitiona Pachetul Promo format din:  tavita de Mititei congeleati sau refigerati la 800g si o doza de bere Neumarkt la 0.5l la pretul special de 23.50 lei în limita stocului disponibil.

 

SECŢIUNEA 8. RĂSPUNDERE

Organizatorul nu va răspunde pentru dispariţia sau deteriorarea pachetelor promo, după achizitionarea  acestora.

 

SECŢIUNEA 9. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promotionala va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale.

 

SECŢIUNEA 10.LITIGII

În cazul unor litigii apărute între S.C. Industrializarea Cărnii Kosarom SA şi participanţii la promoţie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente.

 

SECŢIUNEA 11. DIVERSE

Participarea la această promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Validarea şi modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului.

Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata campaniei si va fi prezent in toate magazinele participante. Regulamentul se va  publica şi pe site-ul www.kosarom.ro.

 

Organizator,

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. Pascani,

prin împuternicit

Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing,