REGULAMENT Giveaway – Instagram – Advent Calendar

 

I. SCOPUL REGULAMENTULUI

Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de desfășurare ale loteriei publicitare inițiate de Organizator prin intermediul canalului „@kosarom.romania” de pe platforma Instagram (denumit în continuare „GIVEAWAY”), în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piața, republicata, cu modificările și completările ulterioare.

Participarea la GIVEAWAY constituie acceptarea expresă și necondiționată a termenilor și condițiilor de mai jos.

Regulamentul de participare / desfășurare este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la adresa: www.kosarom.ro

 

II. ORGANIZATORUL

Organizatorul GIVEAWAY este societatea INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM SA cu sediul social înPascani, str. Abator, nr. 65, înregistrată în Registrul Comerțului sub J22/264/1991 având Cod Unic de Identificare RO 1997087 cont IBAN RO 10INGB0014000054558911- deschis la ING Bank , adresa de e-mail [email protected]

 

III. PREMIUL ȘI CONDIȚIILE DE ORGANIZARE

Premiul GIVEAWAY constă în două Sandwich Makere și preparate delicioase pentru sărbători de la Kosarom România. Vor fi doi câștigători: un câștigător pe pagina de Facebook @kosarom.românia și al doilea pe pagina de Instagram @kosarom.românia.

GIVEAWAY se desfășoară în perioada 11.12.2023, ora 07:30 – 11.12.2023, ora 22:30 atât pe pagina de Facebook „@kosarom.romania” (www.facebook.com/kosarom.romania), cât și pe pagina de Instagram „@kosarom.romania” (www.instagram.com/kosarom.romania) .

 

IV. DREPTUL DE PARTICIPARE

Participarea la GIVEAWAY este gratuită pentru orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții:

1. are domiciliul sau reședința în România;

2. are un cont activ și public alocat platformei Facebook sau Instagram;

3. este urmăritor al canalului „@kosarom.romania” de pe platforma Facebook sau Instagram;

5. postează un comentariu în rubrica aferentă materialului în care este prezentat premiul pe platforma Facebook sau Instagram până la data de 11.12.2023, ora 22:30. Pentru înscrierea în GIVEAWAY, comentariul trebuie să conțină un răspuns la întrebarea lansată de către organizatorul concursului. Doar comentariile postate până la data și ora indicate anterior și care nu cuprind mențiuni jignitoare / ofensatoare pot fi validate drept câștigătoare.

 

V. DESEMNAREA CASTIGATORULUI ȘI ACORDAREA PREMIULUI

Castigatorul GIVEAWAY este ales în mod aleatoriu dintre persoanele care îndeplinesc condițiile expuse în prezentul regulament, prin intermediul unui program de software, numit www.simpliers.com sau commentpicker.com.

Dacă câștigătorul extras nu îndeplinește condițiile din prezentul Regulament sau refuză premiul, se va face o nouă extragere aleatorie pentru desemnarea altui câștigător.

Stabilirea câștigătorului se va face la data de 11.12.2023, iar rezultatul va fi anunțat pe  Facebook Story și/sau Instagram Story. Câstigătorul va fi contactat de Organizator în ziua extragerii, printr-un mesaj.

Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a câștigătorului cauzată de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui răspuns din partea acestuia. Imposibilitatea de contactare a câștigătorului sau lipsa unui răspuns din partea acestuia în termen de 1 o zi atrage pierderea premiului.

 

VI. ALTE CHELTUIELI

Costurile de transport sunt suportate de Organizator în măsura în care câștigătorul indică o adresă de livrare de pe teritoriul României. Câstigătorul va suporta cheltuielile de rambursare dacă refuză premiul ulterior expedierii acestuia de către Organizator.

 

VII. LITIGII

Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la GIVEAWAY se vor soluționa în mod amiabil.

În situația în care neînțelegerile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, eventualele litigii vor fi de competența instanței de la sediul Organizatorului.

 

VIII. SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA GIVEAWAY

GIVEAWAY poate fi suspendat sau Organizatorul poate dispune încetarea acesteia atunci cÂnd intervine un caz de forță majoră care face imposibilă desfășurarea acestuia sau când continuarea ar atrage încălcarea unor prevederi legale.

Organizatorul va anunța participanții cu privire la suspendarea sau încetarea GIVEAWAY prin publicarea unui anunț pe cel puțin una din următoarele platforme Facebook, Instagram sau pe website-ul propriu.

 

IX. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul oferă o atenție sporită prelucrării datelor cu caracter personal și protejării vieții private ale participanților la GIVEAWAY, în acord cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Avem rugămintea să citiți cu atenție politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin care vă informăm asupra modului în care Organizatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale participantilor la GIVEAWAY.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în îndeplinirea obligatiilor aferente organizării GIVEAWAY. În acest sens, Organizatorul colectează datele cu caracter personal furnizate de participanți în rubrica „Comentarii” aferentă materialului în care este prezentat premiul GIVEAWAY în vederea extragerii unui câștigător prin intermediul unui program software.

Datele cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal ale participanților colectate și prelucrate de Organizator sunt cele disponibile în rubrica „Comentarii” aferentă materialului în care este prezentat premiul GIVEAWAY și pot consta în: numele aferent contului Facebook (user name) sau contului de Instagram.

Pentru transmiterea premiului și îndeplinirea obligatiilor legale, Organizatorul va solicita câștigătorului o serie de date cu caracter personal suplimentare, precum: numele și prenumele, adresa de livrare, adresa de e-mail, număr de telefon.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanților doar cât este necesar pentru desfășurarea GIVEAWAY și pentru respectarea obligațiilor legale.

Drepturile participanților

Participanții la GIVEAWAY au următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

1. dreptul la informare și de a solicita detalii referitoare la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Organizator;

2. dreptul la acces la datele cu caracter personal prelucrate de Organizator;

3. dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;

4. dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);

5. dreptul la restricționarea prelucrării;

6. dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, constând în transmiterea acestora către alți operatori;

7. dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal, fără a fi necesară vreo justificare;

8. dreptul de a nu fi supus unor procese automatizate. Exercitarea acestui drept anterior stabilirii câștigătorului GIVEAWAY atrage imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul persoanei care și-a exercitat acest drept;

9. dreptul de a va adresa Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

Aveți posibilitatea de a va exercita oricare dintre drepturile legale indicate prin intermediul unei solicitări scrise transmise la adresa de e-mail: [email protected].

Sesizări

Pentru întrebări, sesizări sau atunci când doriți să vă exercitați drepturile legale, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected].

Dacă sunteți nemulțumiți de modul în care prelucrăm datele cu caracter personal sau de modalitatea în care v-am răspuns solicitărilor adresate, aveți posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, [email protected].

 

X. CONTACT ȘI SESIZĂRI DESFĂȘURARE GIVEAWAY

În situația în care aveți întrebări referitoare la modalitatea de derulare a GIVEAWAY, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected].

Dacă vă considerați lezat în vreun fel de modul în care se desfășoară GIVEAWAY, aveți posibilitatea de a va adresa Autoritatii Naționale Pentru Protecția Consumatorilor, cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, cod poștal 011865 – www.anpc.ro.