REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI  DE PROMOVARE

“Kosa Gift Calendar’

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI este :

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Paşcani, Str. Abator, nr.65, jud. Iaşi, înmatriculată la ORCT Iaşi sub nr. J22/264/1991, CIF RO 1997087, reprezentată prin Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing, denumită în continuare Organizator.

Promoţia se va desfăşura conform prezentului regulament a cărei respectare este obligatorie pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de menţiuni să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a modificărilor pe site-ul www.kosarom.ro 

 

SECŢIUNEA 2. DENUMIRE ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania promoţională organizată de S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. va purta denumirea oficială de “Kosa Gift Calendarşi se desfăşoară în magazinele proprii unde se comercializează produsele Kosarom. Această activitate nu are caracter comercial.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania “Kosa Gift Calendarva fi lansată la data de 01 decembrie 2023 şi se va încheia la data 24 decembrie 2023 in limita stocului disponibil, cu respectarea datelor prevăzute în Regulamentul Oficial.

Premiile vor fi oferite imediat cumparatorului.
După încetarea campaniei de promovare, Organizatorul nu va mai avea nici o obligaţie legală în acest sens.

 

SECŢIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

La campania promoţională “Kosa Gift Calendar” participă toate produsele din brandurile “Kosarom”,”Avi-Top” și  “Bunatăți de la Bădia”, preparate din carne, carne proaspată și congelate și alte produse alimentare de la furnizori, parteneri, exceptie produsele de tutungerie.

 

SECŢIUNEA 5. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

La campania promoţională “Kosa Gift Calendarpot participa  persoanele fizice având reşedinţa în România,

care achiziţionează produsele participante la campanie, în condiţiile prezentului regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, ai magazinelor partenere la campanie şi a rudelor acestora de gradul I.

Câştigătorii acceptă să semneze, la solicitarea Organizatorului, în momentul primirii premiilor, lista de câştigători, care va constitui astfel dovada că Organizatorul a acordat premiul respectiv, îndeplinindu-şi astfel obligaţia asumată prin acest regulament. În cazul în care câştigătorul unui premiu este un minor, ridicarea premiului se va face de către acesta împreună cu reprezentantul său legal, pe baza cărţii de identitate/buletinului de identitate sau a paşaportului şi a certificatului de naştere ale acestora.

Participarea la campanie şi câştigarea unui premiu presupun acordul implicit al câştigatorului pentru ca Organizatorul să-i poată folosi imaginea în materiale publicitare (tv, audio, presă, internet, materiale promoţionale etc.), legate de această promoţie, fără alte obligaţii sau plăţi.

Participarea la această campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală a prevederilor prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

În cadrul campaniei de promovare “Kosa Gift Calendar“ vor fi  oferite  10 260 mii de premii instant.

Lista premii:

– Tricouri haioase Kosarom – 2500 bucati
– Aprinzatoare Personalizat – 5000 bucati
– Pate fain de la Badia – 1500 bucati
– Sacose perosnalizate Kosarom -1250 bucati
– Electrocasnice 6 Sandwich maker, 4 cani electrice

Toate aceste premii vor fi furnizate de catre Kosarom S.A.

 

SECŢIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

– În perioada 01 decembrie – 24 decembrie 2023 Kosarom va distribui in magazinele proprii 10 000 mii de bucati “Kosa Gift Calendar”, razuibile in limita stocului disponibil.
– Fiecare zi din decembrie ascunde o șansă de a câștiga câte un premiu!
– Cumpratorul va razui zilnic , iar sub fiecare dată, va găsi un mesaj special care îi va dezvălui premiul câștigat sau acțiunea pe care trebuie să o faca pentru a ajunge în posesia premiului.
– Clientul isi va revendica premiul in aceesi zi.
– Premiile nu se solicitat in avans si nu se inverseaza cu alte zile.
– Dupa ce este razuit calendarul nu se poate solicita contravaloarea acestuia in bani sau inlocuirea cu alte bunuri;

 

SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDARE A CÂŞTIGĂTORILOR

Pentru validarea premiului, câştigătorii  se vor prezenta cu advent calendarul razuit corespunzator la oricare din magazinele Koasarom sa ridice premiul aferent zilei respective.

– La cumparaturi de min  25 de lei cadou 1Pate Fain de la Badia
– La cumparaturi de min  25 de lei Cadou 1 aprinzator personalizat
– La cumparaturi de min  25 de lei –  Cadou 1 sacosa de panza personalizata
– La cumparaturi de min  75 de lei cadou 1 tricou haios
– La cumparaturi de min  75 de lei cadou 1 tricou haios
– astazi poti face o urare pentru Kosarom si intri la give away! 1 Sandwich maker si produse delicioase pentru sandwichuri
– La cumparaturi de min  75 de lei cadou surpriza
– La cumparaturi de min  25 de lei cadou 1 Pate fain de la Badia
– Fa o urare pentru cineva drag si poti fi Mos Craciun! Instagram -4 extrageri random (1 sandwich maker + pachet de preparate trimis in Ajun de Craciun la cel cu urarile!
– La cumparaturi de min  25 de lei cadou 1 Pate fain de la Badia
– trimite o poza cu ce ai gatit bun pentru sarbatori si – 4 extrageri giveaway 2FB +2 Insta  (4 sandwich makere)
– trimite o poza cu ce ai gatit bun pentru sarbatori si – 4 extrageri giveaway 2 FB +2 Insta (4 cani electrice)

 

SECŢIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR

Premiile vor fi acordate  la  validarea calendarului  în condiţiile expuse în prezentul regulament. Câştigătorii vor primi premiile indicate şi nu contravaloarea acestora în bani.

Premiile nu pot fi înlocuite, total sau parţial, cu alte obiecte, şi nici nu se va putea acorda contravaloarea lor în numerar, conform menţiunii anterioare.

Premiile se va acorda pe o singura cumparatura pe bonul fiscal.

 

SECŢIUNEA 10.RĂSPUNDERE

Organizatorul nu va răspunde pentru dispariţia sau deteriorarea premiilor, după momentul oferirii lor.

 

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile Codului Fiscal  – Legea 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

SECŢIUNEA 12. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA 13. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania de promovare va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei campanii, Organizatorul şi celelalte firme implicate nu îşi asumă nici un fel de răspunderi referitor la premierile care ar trebui realizate în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECŢIUNEA 14. MINORII ŞI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE JURIDICĂ

În cazul în care câştigătorul este minor sau are interdicţie judecătorească, premiul va fi inmânat părintelui, tutorelui sau curatorului, după caz, în condiţiile menţionate anterior.

 

SECŢIUNEA 15. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între S.C. Industrializarea Cărnii Kosarom SA şi participanţii la promoţie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente.

 

SECŢIUNEA 16. DIVERSE

Participarea la această promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Acordarea premiului reprezintă principala obligaţie a Organizatorului. Validarea şi modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului.

Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata concursului. Regulamentul se va mai publica şi pe site-ul www.kosarom.ro.

Odată cu primirea premiului, participantul câştigator declară în mod liber şi neechivoc că nu are nici un fel de pretenţii de nici o natură şi nu va avea nici în viitor, faţă de Organizatori.

Revendicările nejustificate de premii, falsurile sau plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive constituie temei pentru Organizatori în solicitarea de daune interese.

 

Organizator,

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. Pascani,

prin împuternicit

Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing,