REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI  DE PROMOVARE

“KOSAROM TE PROVOACĂ JOIA! – ediția de Paște

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI este :

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Paşcani, Str. Abator, nr.65, jud. Iaşi, înmatriculată la ORCT Iaşi sub nr. J22/264/1991, CIF RO 1997087, reprezentată prin Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing, denumită în continuare Organizator.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de menţiuni să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a modificărilor pe site-ul www.kosarom.ro 

 

SECŢIUNEA 2. DENUMIRE ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania promoţională organizată de S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. va purta denumirea oficială de „KOSAROM TE PROVOACĂ JOIA!”, ediția de Paște şi se desfăşoară pe paginile de socializare Kosarom România, doar pe Facebook Story și Instagram Story.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Concursurile „KOSAROM TE PROVOACĂ JOIA!”,  vor începe de pe data de 18 aprilie 2024 și se vor încheia la data 25 aprilie 2024. Provocările vor fi doar în zilele de joi din acest interval.

 

SECŢIUNEA 4. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE ȘI PREMIILE ACORDATE

Participarea este gratuită pentru orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții:

– are domiciliul în România;
– are un cont activ și public alocat platformei Facebook sau Instagram;
– este urmăritor al canalului „@kosarom.romania” de pe platforma Facebook sau Instagram.

În cadrul concursurilor „KOSAROM TE PROVOACĂ JOIA!” vor fi  oferite  8 premii. Opt seturi de ustensile pentru grătar. Câte 4 per provocare și 2 per pagină (Facebook, Instagram).

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

Pași pentru înscrierea în concurs:
– Participanții vor accesa pagina de Facebook sau Instagram Kosarom România, secțiunea Story
– Vor identifica și răspunde provocării lansate de Organizator
– Înscrierea se va realiza prin răspunsul participantului la provocarea organizatorului pe Story
– Perioadele de înscriere la provocări sunt: 18/04/2024, respectiv 25/04/2024
– Extragerea câștigătorilor se va realiza folosind platforma: https://www.random.org/lists/
– Toți participanții își asumă conținutul postat și originalitatea lui.
– Mesajele care nu respectă tematica provocării și răspunsurile care conțin un limbaj vulgar vor fi șterse, astfel utilizatorul nu va mai fi înscris la tragerea la sorți.
– Vor fi extrași 8 câștigători, câte 4 per provocare și 2 per pagină de socializare, unici și validați urmărind dacă s-au respectat pașii mai sus menționați. În cazul în care se va constata că nu a fost îndeplinită una sau mai multe condiții, se va organiza o nouă extragere

 

SECŢIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR

Câștigătorii sunt aleși aleatoriu dintre persoanele care îndeplinesc condițiile expuse în prezentul regulament, prin intermediul unui program de software, numit https://www.random.org/lists/

Dacă câștigătorul extras nu îndeplinește condițiile din prezentul Regulament sau refuză premiul, se va face o nouă extragere aleatorie pentru desemnarea altui câștigător.

Stabilirea câștigătorului se va face la ora 21:00 în ziua lansării provocării, iar rezultatul va fi anunțat pe  Facebook Story și Instagram Story. Câstigătorul va fi contactat de Organizator în ziua extragerii, printr-un mesaj.

Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a câștigătorului cauzată de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui răspuns din partea acestuia. Imposibilitatea de contactare a câștigătorului sau lipsa unui răspuns din partea acestuia în termen de 1 o zi atrage pierderea premiului.

Premiul va fi trimis în termen de 7 zile lucrătoare din momentul validării câștigătorului, după verificarea datelor personale.

 

SECŢIUNEA 7. LITIGII

Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanți se vor soluționa în mod amiabil.

În situația în care neînțelegerile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, eventualele litigii vor fi de competența instanței de la sediul Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 8. SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CONCURS

Campania online poate fi suspendată sau Organizatorul poate dispune încetarea acesteia atunci când intervine un caz de forță majoră care face imposibilă desfășurarea acesteia sau când continuarea ar atrage încălcarea unor prevederi legale.

Organizatorul va anunța participanții cu privire la suspendarea sau încetarea campaniei prin publicarea unui anunț pe cel puțin una din următoarele platforme Facebook, Instagram sau pe website-ul propriu.

 

SECŢIUNEA 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA 10. CONTACT ȘI SESIZĂRI DESFĂȘURARE 

În situația în care aveți întrebări referitoare la modalitatea de derulare a acțiunii „KOSAROM TE PROVOACĂ JOIA!” vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected].

Dacă vă considerați lezat în vreun fel de modul în care se desfășoară campania, aveți posibilitatea de a va adresa Autoritatii Naționale Pentru Protecția Consumatorilor, cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, cod poștal 011865 – www.anpc.ro.

 

Organizator,

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. Pascani,

prin împuternicit

Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing,