REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI  DE PROMOVARE

“Vânătoarea de comori”, ediția de Paște

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI este :

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Paşcani, Str. Abator, nr.65, jud. Iaşi, înmatriculată la ORCT Iaşi sub nr. J22/264/1991, CIF RO 1997087, reprezentată prin Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing, denumită în continuare Organizator.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de menţiuni să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a modificărilor pe site-ul www.kosarom.ro 

 

SECŢIUNEA 2. DENUMIRE ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania promoţională organizată de S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. va purta denumirea oficială de “Vânătoarea de comori”, ediția de Paște şi se desfăşoară pe paginile de socializare Kosarom România.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania “Vânătoarea de comoriva fi lansată la data de 17 aprilie 2024  şi se va încheia la data 28 aprilie 2024 .

 

SECŢIUNEA 4. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE ȘI PREMIILE ACORDATE

Participarea este gratuită pentru orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții:

– are domiciliul în România;
– are un cont activ și public alocat platformei Facebook sau Instagram;
– este urmăritor al canalului „@kosarom.romania” de pe platforma Facebook sau Instagram.

În cadrul campaniei „Vânătoarea de comori” vor fi  oferite  două premii, un premiu pe pagina de Facebook și unul pe pagina de Instagram. Două pachete cu produse Kosarom în valoare de 200 lei fiecare.

 

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

– acțiunea se va desfășura în perioada 17 – 28 aprilie 2024
– pentru a fi eligibili pentru câștig, participanții trebuie să urmărească pagina de social media (Facebook sau Instagram, în funcție de locul în care se înscriu)
– participanții trebuie să găsească și să numere corect toate ouăle ascunse în postările din Vânătoarea de comori (postările din campania „Vânătoarea de Comori” sunt semnalate în textul postării ca făcând parte din campanie)
– participanții trebuie să numere corect toate ouăle ascunse în fiecare postare și să menționeze în zona de comentarii afiliate fiecărei postări câți intruși sunt în imagine și pe unde i-au zărit. – este necesar ca participantul să lase la fiecare postare comentariul aferent cu numărul de ouă și în ultima postare să lase numărul complet de ouă din toate postările.
– vor exista 2 câștigători (unul pe Facebook și unul pe Instagram) extrași prin platforma https://commentpicker.com/
– va fi urmărită interacțiunea la fiecare postare din cadrul campaniei. Dacă nu vor fi adăugat în secțiunea de comentarii fiecărei postări din campanie câte un comentariu cu numărul de ouă identificate, nu vor fi luați în calcul pentru extragerea finală de la ultima postare din 28 aprilie 2024.
– câștigătorii vor fi anunțați și contactați prin intermediul rețelelor de socializare

 

SECŢIUNEA 6. ACORDAREA PREMIILOR

Câștigătorii sunt aleși aleatoriu dintre persoanele care îndeplinesc condițiile expuse în prezentul regulament, prin intermediul unui program de software, numit https://commentpicker.com/.

Dacă câștigătorul extras nu îndeplinește condițiile din prezentul Regulament sau refuză premiul, se va face o nouă extragere aleatorie pentru desemnarea altui câștigător.

Stabilirea câștigătorului se va face la data de 29.04.2024, iar rezultatul va fi anunțat pe  Facebook Story și Instagram Story. Câstigătorul va fi contactat de Organizator în ziua extragerii, printr-un mesaj.

Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a câștigătorului cauzată de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui răspuns din partea acestuia. Imposibilitatea de contactare a câștigătorului sau lipsa unui răspuns din partea acestuia în termen de 1 o zi atrage pierderea premiului.

 

SECŢIUNEA 7. LITIGII

Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanți se vor soluționa în mod amiabil.

În situația în care neînțelegerile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, eventualele litigii vor fi de competența instanței de la sediul Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 8. SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CONCURS

Campania online poate fi suspendată sau Organizatorul poate dispune încetarea acesteia atunci când intervine un caz de forță majoră care face imposibilă desfășurarea acesteia sau când continuarea ar atrage încălcarea unor prevederi legale.

Organizatorul va anunța participanții cu privire la suspendarea sau încetarea campaniei prin publicarea unui anunț pe cel puțin una din următoarele platforme Facebook, Instagram sau pe website-ul propriu.

 

SECŢIUNEA 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA 10. CONTACT ȘI SESIZĂRI DESFĂȘURARE 

În situația în care aveți întrebări referitoare la modalitatea de derulare a Campaniei „Vânătoarea de comori”, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected].

Dacă vă considerați lezat în vreun fel de modul în care se desfășoară campania, aveți posibilitatea de a va adresa Autoritatii Naționale Pentru Protecția Consumatorilor, cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, cod poștal 011865 – www.anpc.ro.

 

Organizator,

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. Pascani,

prin împuternicit

Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing,