19 Oct
Anunţ finalizare proiect „Sistem de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul S.C. Industrializarea Cărnii KOSAROM S.A.”

19.10.2020

Anunţ finalizare proiect: KOSAROM S.A
Denumirea proiectului:  „Sistem de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul S.C. Industrializarea Cărnii KOSAROM S.A.

Începând cu data de 3 martie 2020, S.C. KOSAROM S.A. a derulat proiectul cu titlul „Sistem de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul S.C Industrializarea Cărnii KOSAROM S.A”, Cod SMIS 2014+: 130415, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.2: Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali.

Obiectivul general al proiectului: reducerea consumului specific de energie în cadrul S.C. Industrializarea Cărnii Kosarom S.A. cu  1,00%, respectiv reducerea emisiilor anuale de gaze cu efect de seră până la 30,76 tone de CO2, după primii 5 ani de la implementarea proiectului.

Obiectivul specific al proiectului: implementarea unui sistem de contorizare inteligent funcţional, în vederea monitorizării consumurilor de energie electrică, gaze naturale şi aer comprimat.

Beneficiar: S.C Industrializarea Cărnii KOSAROM S.A

Valoarea totală a proiectului: 1.130.683,47 lei din care valoarea eligibilă este de 941.735,14 lei, respectiv 800.474,87 lei din FEDR şi 141.260,27 lei din Bugetul Naţional.

Perioada de Implementare a Proiectului: 18 luni, respectiv între data de 01.05.2019 şi data de 31.10.2020.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Manager de proiect: Vasile GREŞANU
Telefon: 0232.765070
Fax: 0232.765389
Email: [email protected]

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.