REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI  DE PROMOVARE

“OBICEIURI DE PAȘTE” 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI este :

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Paşcani, Str. Abator, nr.65, jud. Iaşi, înmatriculată la ORCT Iaşi sub nr. J22/264/1991, CIF RO 1997087, reprezentată prin Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing, denumită în continuare Organizator.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de menţiuni să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a modificărilor pe site-ul www.kosarom.ro 

 

SECŢIUNEA 2. DENUMIRE ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Concursurile organizate de S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. vor purta denumirea oficială de OBICEIURI DE PAȘTEşi se vor desfăşoara pe paginile oficiale de Facebook și Instagram Kosarom România.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Concursurile OBICEIURI DE PAȘTEvor fi în două perioade distincte. Primul dintre acestea în perioada 20 – 21 aprilie 2024, iar al doilea în perioada 24 – 25 aprilie 2024, cu respectarea datelor prevăzute în Regulamentul Oficial.

 

SECŢIUNEA 4. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE 

Participarea este gratuită pentru orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții:

– are domiciliul în România;
– are un cont activ și public alocat platformei Facebook sau Instagram;
– este urmăritor al canalului „@kosarom.romania” de pe platforma Facebook sau Instagram.

 

SECŢIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE

În cadrul concursurilor OBICEIURI DE PAȘTEvor fi oferite 4 premii, după cum urmează:

Pe 22, respectiv 26 aprilie 2024, vor avea lor extragerile, urmând pasul 5 din secțiunea 7 al prezentului regulement și vor fi aleși 4 câștigători, 2 per fiecare concurs, dintre comentariile postate de participanții la postarea de concurs.

Premiile constau în două sandwich makere și două căni electrice.

 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Pași pentru înscrierea în concurs:

– Participanții vor accesa pagina de Facebook sau Instagram Kosarom România
– Vor identifica și posta comentarii relevante la postarea de concurs
– Înscrierea se va realiza prin comentariu la postarea de concurs răspunzând la întrebarea formulată în postare , printr-un like la postarea și follow către pagina de Facebook sau Instagram ale Organizatorului
– Perioadele de înscriere la concursuri sunt: 20/04/2024 – 21/04/2024, respectiv 24/04/2024 – 25/04/2024
– Extragerea câștigătorilor se va realiza folosind platforma: https://commentpicker.com/
– Toți participanții își asumă conținutul postat și originalitatea lui.
– Comentariile care nu respectă tematica postării și comentariile care conțin un limbaj vulgar vor fi șterse, astfel utilizatorul nu va mai fi înscris la tragerea la sorți.
– Vor fi extrași 4 câștigători unici și validați urmărind dacă s-au respectat pașii mai sus menționați. În cazul în care se va constata că nu a fost îndeplinită una sau mai multe condiții, se va organiza o nouă extragere
– Câștigătorii vor fi anunțati pe Facebook și Instagram Story și vor primi un mesaj privat din partea Organizatorului.

Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a câștigătorului cauzată de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui răspuns din partea acestuia. Imposibilitatea de contactare a câștigătorului sau lipsa unui răspuns din partea acestuia în termen de 1 o zi atrage pierderea premiului.

Premiul va fi trimis în termen de 7 zile lucrătoare din momentul validării câștigătorului, după verificarea datelor personale.

 

SECŢIUNEA 7. LITIGII

Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanți se vor soluționa în mod amiabil.

În situația în care neînțelegerile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, eventualele litigii vor fi de competența instanței de la sediul Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 8. SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CONCURS

Campania online poate fi suspendată sau Organizatorul poate dispune încetarea acesteia atunci când intervine un caz de forță majoră care face imposibilă desfășurarea acesteia sau când continuarea ar atrage încălcarea unor prevederi legale.

Organizatorul va anunța participanții cu privire la suspendarea sau încetarea campaniei prin publicarea unui anunț pe cel puțin una din următoarele platforme Facebook, Instagram sau pe website-ul propriu.

 

SECŢIUNEA 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA 10. CONTACT ȘI SESIZĂRI DESFĂȘURARE 

În situația în care aveți întrebări referitoare la modalitatea de derulare a Campaniei OBICEIURI DE PAȘTE, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected].

Dacă vă considerați lezat în vreun fel de modul în care se desfășoară campania, aveți posibilitatea de a va adresa Autoritatii Naționale Pentru Protecția Consumatorilor, cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, cod poștal 011865 – www.anpc.ro.

 

Organizator,

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. Pascani,

prin împuternicit

Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing,