REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI  DE PROMOVARE

“INSTANTANEE”

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI este :

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Paşcani, Str. Abator, nr.65, jud. Iaşi, înmatriculată la ORCT Iaşi sub nr. J22/264/1991, CIF RO 1997087, reprezentată prin Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing, denumită în continuare Organizator.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de menţiuni să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a modificărilor pe site-ul  www.kosarom.ro si/sau paginile oficiale de Facebook – https://www.facebook.com/kosarom.romania și Instagram https://www.instagram.com/kosarom.romania/

 

SECŢIUNEA 2. DENUMIRE ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania promoţională organizată de S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. va purta denumirea oficială de „INSTANTANEE” şşi se va desfăşoara pe pagina oficială de Facebook Kosarom România.

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Concursul „INSTANTANEE”, se va desfășura în perioada 29/06/2024 – 02/07/2024.

 

SECŢIUNEA 4. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Participarea este gratuită pentru orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții:

– are domiciliul în România;
– are un cont activ și public alocat platformei Facebook;
– este urmăritor al canalului „@kosarom.romania” de pe platforma Facebook.

 

SECŢIUNEA 5. PREMIILE ACORDATE

În cadrul concursului INSTANTANEE” vor fi oferite 5 seturi barbeque, pentru 5 câștigători.

 

SECŢIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Pași pentru înscrierea în concurs:
1. Participanții vor accesa pagina de Facebook Kosarom România;
2. Vor identifica și posta comentarii relevante la postarea de concurs – O amintire pe care participantul o are cu brandul Kosarom (o vizită în magazin, un eveniment, un moment în care a gătit, folosind produsele Kosarom etc.);
3. Înscrierea se va realiza prin comentariu la postarea de concurs, trimitând o poză potrivită tematicii alese de Organizator (Ziua Aparatului Foto), printr-un like la postare, follow către pagina de Facebook a Organizatorului și etichetarea unui prieten căruia i se pasează provocarea;
4. Perioada de înscriere la concurs este: 29/06/2024 – 02/07/2024;
5. Extragerea câștigătorilor va fi realizată de Organizator după originalitate și implicare;
6. Toți participanții își asumă conținutul postat și originalitatea lui;
7. Comentariile care nu respectă tematica postării și comentariile care conțin un limbaj vulgar vor fi șterse, astfel utilizatorul nu nu va mai fi luat în considerare la extragere;
8. Vor fi extrași 5 câștigători unici și validați urmărind dacă s-au respectat pașii mai sus menționați. În cazul în care se va constata că nu a fost îndeplinită una sau mai multe condiții, se va organiza o nouă extragere;
9. Câștigătorii vor fi anunțati pe Facebook Story și vor primi un mesaj privat din partea Organizatorului.

Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a câștigătorului cauzată de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui răspuns din partea acestuia. Imposibilitatea de contactare a câștigătorului sau lipsa unui răspuns din partea acestuia în termen de 1 o zi atrage pierderea premiului.

Premiul va fi trimis în termen de 7 zile lucrătoare din momentul validării câștigătorului, după verificarea datelor personale.

 

SECŢIUNEA 7. LITIGII

Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanți se vor soluționa în mod amiabil.

În situația în care neînțelegerile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, eventualele litigii vor fi de competența instanței de la sediul Organizatorului.

 

SECŢIUNEA 8. SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA CONCURS

Campania online poate fi suspendată sau Organizatorul poate dispune încetarea acesteia atunci când intervine un caz de forță majoră care face imposibilă desfășurarea acesteia sau când continuarea ar atrage încălcarea unor prevederi legale.

Organizatorul va anunța participanții cu privire la suspendarea sau încetarea campaniei prin publicarea unui anunț pe cel puțin una din următoarele platforme Facebook, Instagram sau pe website-ul propriu.

 

SECŢIUNEA 9. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA 10. CONTACT ȘI SESIZĂRI DESFĂȘURARE 

În situația în care aveți întrebări referitoare la modalitatea de derulare a CONCURSULUI INSTANTANEE, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail: [email protected].

Dacă vă considerați lezat în vreun fel de modul în care se desfășoară campania, aveți posibilitatea de a va adresa Autoritatii Naționale Pentru Protecția Consumatorilor, cu sediul în București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, cod poștal 011865 – www.anpc.ro.

 

Organizator,

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. Pascani,

prin împuternicit

Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing,