26 Mar
Sistem de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul S.C Industrializarea Cărnii KOSAROM S.A

26.03.2020

Anunţ demarare proiect: KOSAROM S.A
Denumirea proiectului:  „Sistem de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul S.C Industrializarea Cărnii KOSAROM S.A”

Pe data de 3 martie 2020 a fost semnat Contractul de finanţare din Instrumente Structurale pentru proiectul „Sistem de monitorizare a consumurilor energetice din cadrul S.C Industrializarea Cărnii KOSAROM S.A”, CF Nr.312/03.03.2020, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, Obiectivul specific 6.2: Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea consumului specific de energie în cadrul S.C. Industrializarea Cărnii Kosarom S.A. cu  1,00%, respectiv reducerea emisiilor anuale de gaze cu efect de seră până la 30,76 tone de CO2, după primii 5 ani de la implementarea proiectului.

Obiectivul specific al proiectului îl constituie implementarea unui sistem de contorizare inteligent funcţional, în vederea monitorizării consumurilor de energie electrică, gaze naturale şi aer comprimat.

Beneficiar: S.C Industrializarea Cărnii KOSAROM S.A

Valoarea totală a proiectului: 1.130.683,47 lei din care valoarea eligibilă este de 941.735,14 lei, respectiv 800.474,87 lei din FEDR şi 141.260,27 lei din Bugetul Naţional.

Perioada de Implementare a Proiectului: 16 luni, respectiv între data de 01.05.2019 şi data de 31.08.2020.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul

Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Manager de proiect: Vasile GREŞANU
Telefon: 0232.765070
Fax: 0232.765389
Email: [email protected]